top of page

 

ÜYELİK OLMA HAKLARI VE ÜYELİK TÜRLERİ

​Fiili ehliyete sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Havacılık ve Uzay Tıbbında temayüz etmiş veya derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Onursal üye olarak kabul edilirler.

 

 

BİREYSEL ÜYELİK

​Derneğe bireysel olarak üye olmak isteyen kişiler Dernek Tüzüğünü okuduğunu ve bütün maddeleri kabul ettiği beyan eden Bireysel Başvuru Dilekçesi ve Bireysel Bilgi Formunu doldurarak başvurur.

Yapılan başvuru neticesinde Yönetim Kurulu üye olmak isteyen aday hakkında gerekli araştırmaları yapar ve başvuru tarihinden itibaren en çok otuz gün (30) içinde karar verilir ve üye olmak isteyen adaya yazılı olarak sonucu bildirir.

 

NASIL BİREYSEL ÜYE OLUNUR?

(HUTP) Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu ve Derneğine BİREYSEL ÜYE olmak için aşağıdaki belgeleri tamamlayıp iki şekilde gönderebilirsiniz. Üyelik, belgelerin gönderilmesi ile tamamlanır ve e-mail ile bilgi verilir.

                   1. Belgeleri doldurup ıslak imzalı olarak scanner’da taratılarak "hutp2020@gmail.com" e-mail adresine dosya                         eki olarak gönderilir veya,

            2. Belgeler doldurulup ıslak imzalı olarak aşağıdaki adrese posta ile veya Kargo ile gönderilir.

           

            Adres:

            Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre
            Büyükdere Mah. Ertuna Sok. No: 13 / A Odunpazarı, ESKİŞEHİR

Belgeler:

 

   1. Bireysel Başvuru Dilekçesi (Islak İmzalı)

   2. Bireysel Bilgi Formu (Islak İmzalı)

   3. 1 adet vesikalık fotoğraf

   4. 2021 yılı aidatı dekontu

 

 

   Bireysel Başvuru Dilekçesi   : Tıklayınız

   Bireysel Bilgi Formu              : Tıklayınız

 

 

  

KURUMSAL ÜYELİK

Derneğe kurumsal üyelik başvurusu yapmak isteyen kurumlar Yönetim Kurullarından veya görevlendirdikleri bir kişiyi kurum adına derneğe üye yapabilirler. Kurumun belirlediği kişi için kurumda imzaya yetkili kişi veya kişilerce yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. Kurum tarafından yetkilendirilen kişi Dernek tüzüğünü okuduğunu ve bütün maddeleri kabul ettiği beyan eden başvuru dilekçesi, Kurumsal Bilgi Formunu doldurarak başvurur.

 

Kurumların üye olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin bulunduğu kurumda başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, kurum adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Kurumun gösterdiği adayın dernekte yetkili bir organa seçimi halinde, kurumda hizmet akdinin sona ermesi durumunda dernekteki görevi de sona erer. Bu kişinin dernek üyeliğinin devam etmesi için, kişinin üyelik başvurusunda bulunması gerekmektedir. Kurum, iş akdi sona eren temsilcilerin yerine temsilci bildirmek zorundadır. Ancak iş akdi sona erdiği için kurumdan ayrılan kişi dernek yönetiminde bulunuyorsa yeni temsilci yönetim ve diğer organlarda yer almaz. Yönetimde boşalan üyelik, yedek üyeler arasından doldurulur.

 

Yapılan başvuru neticesinde Dernek Yönetim Kurulumuz, üye olmak isteyen aday ve kurum hakkında gerekli araştırmaları yapar ve başvuru tarihinden itibaren en çok otuz gün (30) içinde karar verilir ve üye olmak isteyen adaya yazılı olarak sonucu bildirir.

 

NASIL KURUMSAL ÜYE OLUNUR?

(HUTP) Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu ve Derneğine KURUMSAL ÜYE olmak için aşağıdaki belgeleri tamamlayıp iki şekilde gönderebilirsiniz. Üyelik, belgelerin gönderilmesi ile tamamlanır ve e-mail ile bilgi verilir.

                   1. Kurum Temsilcisi olarak seçilen kişi tarafından belgeleri doldurup kurum adına imza atmaya Yetkili                                             Yöneticisine imzalatıp, scanner’da taratılarak "hutp2020@gmail.com" e-mail adresine dosya eki olarak                                   gönderilir veya,

          2. Kurum Temsilcisi olarak seçilen kişi tarafından belgeleri doldurup kurum adına imza atmaya Yetkili                                    Yöneticisine  imzalatıp, aşağıdaki adrese posta ile veya Kargo ile gönderilir.

           

            Adres:

           Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre
           Büyükdere Mah. Ertuna Sok. No: 13 / A Odunpazarı, ESKİŞEHİR

                   Belgeler:

                   1. Kurumsal Başvuru Dilekçesi (Yetkili Yönetici Islak İmzalı)  

                   2. Kurumsal Tüzel Kuruluş veya Kurumsal Sağlık Kuruluşu Bilgi Formu (Yetkili Yönetici Islak İmzalı)

   3. Kurum Temsilcisinin 1 adet vesikalık fotoğrafı

   4. 2021 yılı aidatı dekontu

 

 

   Kurumsal Başvuru Dilekçesi                         : Tıklayınız

   Kurumsal Tüzel Kuruluş Bilgi Formu            : Tıklayınız

   Kurumsal Sağlık Kuruluşu Bilgi Formu         : Tıklayınız

HUTP AİDAT BEDELLERİ.png

 

 

ÖDEME YAPMAK İÇİN :

Hesap Adı : HAVACILIK VE UZAY TIBBI


Banka Adı : YAPI KREDİ BANKASI  1044 - EMKO SANAYİ SİTESİ ŞUBESİ

 

IBAN :  TR89 0006 7010 0000 0076 0006 15

*  Ödeme esnasında açıklama kısmına İsim / Kurum adı ve ne için ödeme yapıldığının açıkca belirtilmesini 

rica ederiz.

bottom of page