(HUTP) HAVACILIK VE UZAY TIBBI

 PLATFORMU ve DERNEĞİ

 

HAVACILIK ve UZAY TIBBI SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI (HUTSEP)

(AeroSpace Medical Continuous Education Programme) (AsMCEP)

 

Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu ve Derneği olarak Havacılık camiası içinde tıpla ilgili konularda başlıca uygulama alanı pilot, kabin memuru, hava trafik kontrolörü ve havacılık personelinin muayeneleridir. Doğrudan muayeneleri yapan uçuş tabipleri ve onların çalıştıkları hastanelerdeki Havacılık Tıp Merkezleri (HTM) ile bu işlemleri nasıl yapılacağının belirleyen otorite SHGM mevzuatı başlıca ilgi alanlarımızdır. Buradaki hekimlerin günün şartlarına göre değişen mevzuatları takip ve uygulamada oluşabilecek problemleri düzeltebilmek için konu ile ilgili eğitimlerini sürekli olarak yapmak ve güncel tutmak zorundadırlar. Bu noktadan hareketle HUTP bir Havacılık ve Uzay Tıbbı Sürekli Eğitim Programı (HUTSEP) oluşturulmuştur. Programda zaman içinde panel, sempozyum, konferans, toplantı, çalıştay ve kongreler düzenlenecektir. Pandemi nedeniyle bu yılkı program ZOOM ile ONLİNE olarak planlanmaktadır.

Tanım: Tüm havacılık camiasında konunun uzmanları ile ve havacılık alanı dışında olup ilgili eğitim konusu hakkında akademik görüş sunabilecek profesyonellerin katılımı ile bir seri eğitim programı ve sonrasında akademik tıbbi durum kanaati, algoritma oluşturabilecek raporlar hazırlamak ve bu eğitimleri SHGM ile koordine edilerek kredilendirmektir.

 

Amaç: Havacılık Tıbbını ilgilendiren konularda fikir birliğinin sağlanması, uçuş hekimlerine ve havacılık profesyonellerine yol göstermek, uluslararası ortamlarda fikir paylaşımının sağlamaktır.

Tarih: Yıl içinde yapılması planlanan eğitimler bir önceki yıl aralık ayında planlanarak SHGM ile koordine edilerek derneğimizin internet sitesinden duyurulacaktır.

Planlama: Yıl içinde sektörden alınan görüşler ve geri bildirimler doğrultusunda oluşturulacak konulardan seçilecektir.

Özel Eğitim: Yıllık planlama listesinde olmayıp yıl içinde oluşan özel bir durum nedeniyle yapılacak bilimsel oturumlar.

Süre: Her eğitimin içeriği ve kapsamı farklı olacağından standart bir süre planlaması olmayıp içerik bazlı süre ayarlaması planlanacaktır.

Kapsam: Her eğitimde görüşülecek olan konuların içeriği özel olarak belirlenmediği taktirde tüm havacılık personelini ilgilendirecek şekilde bir kapsam oluşturulacaktır.

Kredilendirme: SHGM ile koordine edilerek her eğitim için SHGM kredi puanı talep edilecektir.

2021 Yılı Havacılık ve Uzay Tıbbı Sürekli Eğitim Programı (HUTSEP)

hutsep program.21.08.png