top of page

AMAÇ

Havacılık ve uzay çalışmaları çok farklı bilimlerin bir arada olduğu baş döndürücü hızda yatırım yapılan ve geliştirilen özellikli multi- sektörel bir alandır. Bu alanda neredeyse her sektörün ihtiyaç duyduğu, zaman zaman kısıtlandığı  ve ortak paydada buluşmak zorunda kaldığı sektörse insan sağlığını her durumda daha iyi hale getirilmesi için gayret gösteren tıp sektörüdür.


İnsan ve canlı sağlığını baz alan tıbbi bilimler kırılgan insan oğlunu yeryüzü ve yeryüzü dışındaki ortamlarda yaşamasını mümkün hale getirmeye çalışmakta bu sayede insan sağlığına dair hızlı tecrübe paylaşımları ve bilimsel desteklerle hayallerin gerçeğe dönüşmesi önündeki engeller tek tek kaldırılmaktadır.


Havacılık ve Uzay Tıbbı, konusu itibariyle birçok farklı sektörün bir arada olduğu multi disipliner bir yaklaşımla hem makine, hem insan sesinden aynı anda anlama tecrübe ve zarafetine sahip profesyoneller artırılmasını bu mümkün değilse ayrı ayrı konusunda uzman bu profesyonellerin bir arada olacağı tecrübe ve kazanımların aktarılacağı  platformların oluşturulması ile arzu edilen amaçlara ulaşımı kolaylaştıracaktır. 


Bu karmaşık gibi görünen yapı içerisinde, şüphesiz insan en önemli varlıktır. Sektör içerisinde var olan insanların sağlığı ise vazgeçilmezdir.


İnsanın olduğu her yerde ise farklı görüşler, fikirler ve hareket tarzları vardır.


Kendi alanlarında ağırlığı olan Kamu Otoritesi, Üniversiteler, Dernekler, Hastaneler, Hava Yolu Şirketleri ve STK ların sadece kendi üyelerine hitap etmesi, sektörde ki bütünlüğü sağlamaktan çok uzaktır.


Bu amaçla, yukarıda belirtilen organizasyonlardan temsilcilerin önderliğinde; Havacılık ve Uzay Tıbbı içerisinde bulunan tüm paydaşlara yer veren bir platform oluşturulmuştur.

 

bottom of page