top of page

HUTSEP 21-2

 

 

Sayın Katılımcılar,

 

HAVACILIK ve UZAY TIBBI PLATFORMU, HAVACILIK ve UZAY TIBBI SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI (HUTSEP) çerçevesinde, SHGM ile koordineli olarak, “SHT-APAM Talimatı uygulama süreçleri” konulu (HUTSEP 21-2)  Çalıştay yapılacaktır.

 

Çalıştayda Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine ait Talimat (SHT-APAM) ilişkin; Otoritenin Görüşleri ve Bilimsel Bilgilendirme, Kontrole tabi Havacılık Personeli Derneklerinin Görüşleri, Ticari Havacılık İşletmeleri Görüşleri konuşulacaktır. Talimatın uygulamasında numunelerin alınması, doğrulama Laboratuvarına numunelerin gönderilmesi ve benzerleri gibi teknik zorluklar ve sektördeki benzer sorunlar tartışılacak, çözüm önerileri geliştirilerek, talimatın uygulaması ile ilgili yerel algoritma oluşturulacaktır. Ayrıca, Alkol ve Psikoaktif madde tespiti ve değerlendirilmesi konusunda yeni gelişmeler ve PEth yönteminin anlatılması gerçekleştirilecektir.

Çalıştayın Havacılık ve Uzay Tıbbı camiasına faydalı olması dileğiyle.

Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre

HUTP Başkanı

HAVACILIK ve UZAY TIBBI PLATFORMU

HAVACILIK ve UZAY TIBBI SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI (HUTSEP)

 

HUTSEP 21-2
SHT-APAM UYGULAMA SÜREÇLERİ ÇALIŞTAYI

 

14 EKİM 2021

ANTALYA

(05 EYLÜL 2021 TARİHİNDE DÜZENLEYECEĞİMİZ ÇALIŞTAY,

AYNI TARİHE DENK GELEN TIP SINAVLARI OLMASI NEDENİYLE

14-17 EKİM 2021 TARİHLERİNDE YAPILACAK OLAN

"HUTP 1. HAVA VE UZAY TIBBI  KONGRESİ"

ESNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.)

 

15:00 - 16:00 SHT-APAM Talimatının Otorite Görüşleri ve Bilimsel Bilgilendirme
 

16:00 - 17:00 SHT-APAM Talimatının Kontrole tabi Havacılık Personeli Derneklerinin Görüşleri


17:00 -18:00 SHT-APAM Talimatının Ticari Havacılık İşletmelerinin Görüşleri

 

Not: Bilimsel Program kısa bir süre sonra yayınlanacaktır.

bottom of page